Hírek Képgaléria Sajtóvisszhang Támogatóink Vendégkönyv
Hu Ro De
 
ERDEI ISKOLA VENDÉGHÁZ         IDŐSEK KLUBJA        
HÍRLEVÉL


Föld-napi rendezvény az Erdei Iskolánál

A csíkszentgyörgyi kultúrotthontól néhány kilométerre, a pottyondi Erdei Iskola Vendégháznál a Riehen Egyesület szervezésében szombaton Föld-napi rendezvényt tartottak. Az esemény számos ifjú és idősebb érdeklődőt vonzott, egész családok is kilátogattak. A résztvevők végigjárhatták a tanösvényeket, mikroszkópon keresztül vizsgálhatták a patak élővilágát, népi sportjátékban vehettek részt, a lacikonyhán töltött káposztát, paszulyfőzeléket, valamint az erdei iskola saját édességkészítményeit is megkóstolhatták. Nagy népszerűségnek örvendett a szekerezés, valamint a Menyecskék Házában zajló kézműves foglalkozások, ahol többek között színes ceruzatartót és kalapot lehetett készíteni. „A Menyecskék Háza egy felújított régi parasztház, a nyár folyamán itt szeretnénk női foglalkozásokkal megismertetni a gyerekeket. A berendezésén most dolgozunk, de többek között a kenyérsütés, szövés vagy a hagyományos főzés fortélyaiba avatjuk majd itt be a fiatalokat. A nyár folyamán vannak saját szervezésű vakációs programjaink, és azokból szeretnénk ilyenkor ízelítőt nyújtani a minket meglátogatóknak” – mondta el Szabó Enikő, a Riehen Egyesület munkatársa.Nyári élmények 2012

Beszámoló a 2012-es a pottyandi Erdei Iskola Ház

„ Lovagok, szerzetesek élete a középkorban" programjáról

- Kivonat Nemest István programvezető beszámolójából -

A Riehen egyesület által a pottyandi Erdei Iskola Vendégházban összesen 28, V- VIII osztályos diák vett részt a 2012 július 23- 27 között szervezett vakációs programon. A legtöbben Csíkszeredából jöttek, viszont voltak résztvevők Körtvélyfájáról, Sáromberkéről, Csíkszentmártonból, Csíkpálfalváról, Csíkbánkfalváról, Kotormányból, Csíkszentgyörgyről, Misztófaluból, valamint Marosvásárhelyről is.

A résztvevők olyan keretprogramokat kaptak kézhez és játszottak végig, amelyekben tulajdonképpen ők írták a forgatókönyvet és a végtermék is az ő kreativitásuk eredménye volt, s úgy tanultak, hogy észre sem vették, mennyire komoly játékot űznek.

Rejtett nevelési célként húzódott meg a középkori ember gondolkodásának és életének megismerése, a gyerekkor legszebb kaland-élményeihez való keretteremtés, az esztétikai érzék fejlesztése, a csoportmunka során való önszerveződés fogásainak elsajátítása, a középkori ember és élet-ideálok reális oldalának megmutatása és nem utolsósorban az önismeret fejlesztése is

A hétfői nap fő célkitűzése hármas volt. A nap első felében közösen törvényeket írtak, azokat törvénykönyvben rögzítették, és ugyancsak sajátkészítésű lobogó alatt felesküdtek rájuk.

A délután folyamán miután a programvezető rövid vetítéssel szemléltette és elmagyarázta egy középkori vár felépítését és működését, a résztvevők felépítettek két lovagvárat, amelyeket egyben be is népesítettek a vár lakóinak kis figuráival, berendezési tárgyaival. Az este során filmet , azelőtt pedig kedvcsinálóként és ugyanakkor előkészítőként a következő délutáni programra, a Szent Grál legendájáról vetítést néztek a gyerekek.

A második nap délelőttjén a lovagi életmódról következett előadás. Délután egy újabb kézműves foglalkozás során ,jó háromórai munkával a gyerekek előállították a következő napi lovagi tornához szükséges fegyverzetet, elkészítették címereiket, pajzsaikat, mellvértjeiket és sisakjaikat. A végeredményen is látszott a műgond, amivel dolgoztak: ilyen szép sisakok még nem készültek egyetlen tornára sem.

A résztvevők nagyfokú odafigyelésről és intelligenciáról tettek tanúságot: mindkét csapat megtalálta a cukorkával csordultig telt Szent Grált és azt is kiötlötte, hogy mielőtt nekilátna megenni a cukorkát, először a legendabeli királyt kell fölszabadítania az átok alól.

A harmadik nap a keresztes vitézekről szóló bemutató után képzeletbeli séta következett a gyulafehérvári székesegyházban, amely során azon illusztris személyek kapcsán akiket ide temettek, többé-kevésbé Erdély középkorát is körüljárták és egy kis építészeti műveltségre is szert tettek a hallgatók.

A délután folyamán a lovagi torna következett, amely az értékelések alapján az egész program legjobban sikerült foglalkozása volt. A nagy létszám miatt a foglalkozás az egész délutánt igénybe vette, így a várostrom a következő napra maradt. Az este folyamán alternatív játékos program következett.

A negyedik napon a szerzetesek kerültek a figyelem gyújtópontjába.Ezután közkívánatra meg kellett változtatni a programot, ugyanis a vesztesek szerettek volna még egy menet lovagi tornát, így a rugalmasság jegyében újabb harc következett, amely során többen is helyre ütötték az előző napon lovagi becsületükön esett csorbát.

Várostrom után a lovagi sereg felvonult a tanösvényen, megcsodálták a természet szépségeit és megdézsmálták a helyi maci egyik málnását. A túra egyesek számára talán hosszúnak tűnt, azonban mások gyönyörűnek találták az útvonalat.

Pénteken, következett a kipakolás. A kis lovagok ezután négyes csapatokban vetélkedtek egymással, amelynek díjaként három helyben készített DVD-t osztottunk ki a táborban készült képekkel és filmekkel.

Az utolsó ebéd után a sereg élményekkel gazdagon „lovagolt" el az Erdei Iskola várból, ki-ki saját kastélya felé.

Ez úton köszönetünket fejezzük ki a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatalnak a „Lovagok és szerzetesek a középkorban" vakációs program támogatásáért.

Csíkszereda. 2012. augusztus 7.Beszámoló a 2012-es a pottyandi Erdei Iskola Ház „Természetismeret és kézművesség

- Kivonat Kerekes Szilárd és Bartha Dalma programvezetők beszámolójából-

A Riehen egyesület által a pottyandi Erdei Iskola Vendégházban 2012 júlis 16- 20 között szervezett Természetismeret és kézművesség elnevezésű programban 7-12 év közötti gyermekek vettek részt, szám szerint 30-an. Többségük Csíkszeredából érkezett, de voltak Csíkcsomortánból, Körtvélyfájáról, Szovátáról, Csíkszentsimonból, Menaságújfaluról, Borzsovából és Fitódból is.

Az első nap délelőttjén fogadtuk a modulon résztvevőket, ismerkedtünk, megbeszéltük a házirendet, és elhelyezkedtünk a szobákban. Délután játszottunk a vendégházban rendelkezésre álló sporteszközök felhasználásával, megszemléltük Pottyandot és közvetlen környékét. Az erdei iskolába visszatérve meghívó-plakátokat készítettünk a nyílt napra és a tanösvény avató ünnepségre illetve szabadtéri csapatjátékokat játszottunk (métáztunk). Este bújócskáztunk. A napot magyar népmesék vetítésével zártuk.

A második nap délelőttjén bejártuk a Fenyővize tanösvényt, és kirándultunk Bédbe.

Térképolvasási gyakorlatot tartottunk, gyakoroltuk a természetben rejtőzködés tudományát: számháborúztunk, megfigyeltük és rajzoltuk a bükkös élővilágát. Délután játszottunk a vendégházban rendelkezésre álló sporteszközök felhasználásával, befejeztük a meghívó-plakátokat és szabadtéri játékokat játszottunk (ugróköteleztünk, métáztunk, hétköveztünk, zászlószerzőztünk). Este számháborúztunk, majd tábortűz mellett énekeltünk. A napot magyar népmesék és csillagképek vetítésével zártuk.

A harmadik nap délelőttjén tanulmányi sétára indultunk a Muhar-tetőre illetve a Vasond völgyébe. Térképolvasási gyakorlatot tartottunk, számháborúztunk, megfigyeltük és rajzoltuk a hegyi kaszálórét és legelő élővilágát. Segédkeztünk a Vasond-tanösvény tábláinak megfestésében. Délután játszottunk a vendégházban rendelkezésre álló sporteszközök felhasználásával, ismerkedtünk a quilling technikával (díszítés papírcsíkokkal), szabadtéri játékokat játszottunk: métáztunk, hétköveztünk, zászlószerzőztünk. Este tábortűz mellett énekeltünk, játszottunk. Szabadtéri népmese vetítést rendeztünk, csillagkép-felismerési gyakorlatot tartottunk kivetített csillagképek felhasználásával.

A negyedik nap délelőttjén a Jegy-patak forrásához kirándultunk. Térképolvasási gyakorlatot tartottunk a Hágóbérce-tanösvény első szakaszán, megfigyeltük és rajzoltuk a hegyi kaszálórét és legelő élővilágát, számháborúztunk, sárkányt eregettünk, ugróköteleztünk. Délután játszottunk a vendégházban rendelkezésre álló sporteszközök felhasználásával, pancsoltunk a Fenyővize-patakban, részt vettünk a Hágóbérce és Vasondvölgye tanösvények avató ünnepségén, majd nyílt napot tartottunk: együtt vacsoráztunk, szabadtéri játékokat játszottunk és kézműveskedtünk (agyagoztunk, kavicsot festettünk és quilling-eztünk) majd tábortűz mellett énekeltünk és játszottunk mintegy 50 vendégünkkel közösen. A foglalkozásokat számos helybéli felnőtt is megfigyelte. A vendégek távozását követően éjszakai bújócskát szerveztünk, foszforeszkáló csillagképek segítségével csillagkép-felismerési gyakorlatot tartottunk.

Az ötödik nap délelőttjén becsomagoltunk, majd szabadtéri játékokat játszottunk. Kiértékeltük az erdei iskolában töltött hetet, elköszöntünk egymástól. Délután szabadtéri játékokat játszottunk és pancsoltunk a patakban a szülők érkezéséig.

A program eredményeként a 30 táborozó: megismerte Pottyand falu épített és természeti környezetét, megismerte és gyakorolta a természetjárás alapvető szabályait, a légifelvételek értelmezését, a térkép olvasását, különféle kézműves technikákkal (agyagozással, kavicsfestéssel, quilling-ezéssel) ismerkedett meg, stratégiai gondolkodást fejlesztő szabadtéri csapatjátékokat (számháborút, métát, zászlószerzőt, hétkövezést, bújócskázást) próbált ki , ízelítőt nyert a magyar népköltészeti alkotásokból és a csillagképek világából, lehetősége nyílt sportjátékokat (labdarúgást, kosárlabdázást és asztaliteniszezést) gyakorolni, új ismerősöket szerezhetett, elmélyíthette korábbi barátságait.

Köszönetünket fejezzük ki a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatalnak, a "Természetismeret és kézművesség" vakációs program támogatásáért!

Csíkszereda. 2012. július. 31.

Beszámoló a 2012-es a pottyandi Erdei Iskola Ház „ Fotózz Velünk!" Programjáról

A "Fotózz Velünk!" vakációs program idén, negyedik alkalommal, is sikeresen zajlott a Pottyondi Erdei Iskolában Június 25- 29 között.

A résztvevő diákok pozitív élményekkel tértek haza. Fele arányban Csíkszeredából, másik részük a környező falvak helybei diákjai voltak, egy személy érkezett Marosvásárhelyről. Az össz létszámot 21 személy alkotta.

Jó hangulatban szereztek hasznos tapasztalatokat a fotózás területén. A korábbi évekből hagyományossá vált csapatmunka idén is dominált, ugyanakkor az egyéni teljesítmény is hangsúlyos volt.

" Két csapattal fogalkoztunk, ezek váltották egymást a fotózás és a kézművességi foglalkozásokon." - mondták el a programvezetők

Kristó Róbert, fotóriporter által, a Photosop Lightroom világába is betekintést nyerhettek a diákok. Kirándulással egybekötött tájképkészítés, portréfotózás, makrófotózás, életképfotózás, képfeldolgozás tette tartalmassá a programot. Kontraszt beállításokat gyakoroltak, valamint archíválási folyamatokat sajátítottak el.

Kristó Irén pedagógus vezetésével, kézműves fogalkozásba is kipróbálhatták kreativitásukat a jelenlevők. Batikoltak, agyagozással gyöngyöket készítettek, melyet a tábortűzben égettek ki, nemezeltek, valamint csodaszép ékszereket készítettek.

A programon résztvevő, személyeknek saját fényképezőgéppel kellett rendelkezniük. A kézművesfoglalkozáshoz szükséges anyagokat a Riehen Egyesület biztosította.

A résztvevők V-XII. osztályos diákok voltak, akik a szabad foglakozásokon alkalmával is, a tábortűz mellett, éneklések alkalmával örvendeztették meg egymást rejtett adottságaikkal.

Néhány őszinte vallomás a résztvevő szájából, mely segítséget nyújt az immár, negyedik alkalommal megrendezett fotós tábor kiértékelésében:

- ami tetszett, " hülyéskedtünk, nevettünk és most már jobban tudok fotózni",„szerintem ez a tábor fantasztikus", „ nagyon örülök , hogy eljöttem ebben a táborba", „a táborban megtanultam jobban használni a fotógépet", „nagyon tetszett a kézművesség is", „nagyon tetszett a fotózás, a fotózásban is a makrózás", „a sok fotózás a faluban", „ szerintem nagyon jók voltak a témák", "a kézművességben a legjobban a nemezelés tetszett", „az is nagyon tetszett, hogy mi kellett ébreszük a társainkat", „ eddig nem törödtem a fotózással, de most nagyon érdekel", „ úgy érzem, hogy tavalyhoz képest jobb fotókat készítettem", „nem is gondoltam, hogy ennyi érzelmet lehet kifejezni, fotókkal", „ az esti játékok is tetszettek, de a hajnali fotózás volt a legjobb", „szerintem szuper volt".

- ami nem tetszett, „nem tetszett a hajnali fotózás, de megérte", „nekem az nem tetszett, hogy vesztettünk a számháboruban",„ ami nem tetszett, hogy túl rövidnek tünt a tábor".

Szeretnénk köszönetet mondani a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatalnak, a Fotózz Velünk vakációs program támogatásáért!

Köszönjük továbbá Kristó Irén pedagógusnak, valamint Kristó Róbert fotóriporternek a programban végzett munkájukat!2012. április 21.-i Föld napi rendezvényünk sajtóvisszhangja

A Hargita népe 2012.04.23-i számának hírfolyamában a 4. hasábon jelent meg

"A Föld napja Pottyandon. A szekerezés volt az egyik közkedvelt programja a Riehen Egyesület által a Pottyandi Erdei Iskolában szervezett Föld-napi rendezvénynek. Szombaton idősek és fiatalok, gyermekek és felnőttek gyűltek össze az erdei iskola udvarán, hogy a Riehen Egyesület rendezvényén együtt ünnepeljék a Föld napját. Változatos, színes programkínálattal készültek a szervezők: a természetbúvároknak nagy élményt jelentett a Tocsogó, ahol a patak élővilágát, a szabad szemmel alig látható, ám mikroszkóp alatt alaposan szemügyre vehető, tanulmányozható bolharákokat, kérészés álkérész-lárvákat figyelhették meg, majd a kialakított tanösvényen végigsétálva a környék növény- és állatvilágával ismerkedhettek az érdeklődők; a kézműves-foglalkozások kedvelői gyöngyöt fűztek, ostort fontak, köveket festettek, képeslapokat készítettek, de tartottak gyógynövényeket bemutató, vetített képes előadást is. Mivel az idő kedvezett, a szabadtéri sportjátékok iránt is nagy volt az érdeklődés: a métázás például sok gyermeket, felnőttet vonzott."szekerezes a zold napon Pottyandon.

Fotó: Mandel ZoltánNyári élmények

Ifjú fotósok tábora Pottyandon

PÉTER BEÁTA 2011. július 20., szerda 16:45 | Legutolsó módosítás: 2011. július 20., szerda 17:42

Legyen ön az első hozzászóló!

„Ma kétszer is jártak erre a fotósok, itt a kicsi utcán kimentek, és biztos megkerülték a dombot, azért nem találkoztak velük" - tájékoztatott egy helybéli. A pottyandiak már hozzászoktak, hogy ha jön a nyár, ifjú fotósok keresik fel a falut, és lencsevégre kapnak mindent, amit lehet. A Riehen Egyesület pottyandi Erdei Iskola Házában július 18-22. között harminc gyerek tartózkodik a Digitális fotó és vizuális nevelés elnevezésű táborban.

A táborozókat szerda délelőtt látogattuk meg. A nagy hőség ellenére serényen munkálkodtak, egyik csoport a digitális képfeldolgozással ismerkedett, egy másik csoport kézműves foglalkozáson vett részt, ahol nemezelni tanultak épp, a harmadik csoport pedig terepen volt. Az idén harmadik alkalommal megszervezett tábor témái között a makró-, a természet- és a portréfotózás is szerepel. Kristó Róbert fotóriporter, a tábor egyik programvezetője a fotózás csínját-bínját mutatja meg a gyerekeknek, együtt járják kora hajnaltól késő délutánig a környéket, hogy minél több témában tudjanak fotókat készíteni.

Idén a fotózás mellett a résztvevők a digitális képfeldolgozással is ismerkednek. „Ennek több módszere van, én a Lightroom programot használom már régóta, és azt mutatom be a gyerekeknek, hogy én milyen módszerrel dolgozom. Azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek képesek legyenek a fotók elkészítése után azokat rendszerezni, tárolni, előhívatni, feltölteni az internetre" - osztotta meg velünk Bíró Zoltán fotós, programvezető.

A tábor kézműves programjait Kristó Irén pedagógus vezeti, aki a nemezelésre, ostorfonásra és batikolásra tanítja meg a résztvevőket. „A táborban való részvétel egyetlen feltétele az volt, hogy mindenki saját fényképezőgépet kellett hozzon. A kézműves foglalkozásokhoz a kellékeket a Riehen Egyesület adja."

Ezúttal V-XII. osztályosok vesznek részt a táborban, legtöbben Csík környékéről jöttek, de van marosvásárhelyi, kolozsvári és sepsiszentgyörgyi gyerek is, a táborvezetők elmondása szerint a résztvevők hatvan százaléka visszajáró táborozó. „Úgy gondoljuk, hogy évről évre sikeresebb ez a tábor és egyre több a résztvevő. A zárónapon kiértékeljük a csapatokat, aszerint, hogy ki hogyan vett részt a játékokban, a foglalkozáson mennyit tevékenykedett. Jó látni, hogy mindenki arra törekszik, az ő csapata nyerjen" - hangsúlyozta Irén. A kötelező programok mellett szabadfoglalkozás is bőven akad, számos játékban vehetnek részt, és nem maradhat el esténként a tábortűz melletti éneklés vagy éppen a karaoke sem.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Csíkszereda Önkormányzatának a program támogatásáért.

Beszámoló a 2011 évi Természetismeret és népi hagyományok programjáról

-Kivonat Kerekes Szilárd és Bartha Dalma táborvezetők beszámolójából-

A Riehen egyesület által a pottyandi erdei iskola vendégházba 2011 augusztus 1-5 között megrendezett Természetismeret és népi hagyományok elnevezésű programban 8-12 év közötti gyermekek vettek részt. Többségük Csíkszeredából érkezett, de voltak táborozók Csíkcsomortánból, Csíkszentsimonból, Csíkbánkfalváról, Gödöllőről és Kuvaitvárosból is.

A tevékenységek terv szerint, a következőképpen zajlottak:

Az első nap délelőttjén fogadtuk a táborozókat, játékosan ismerkedtünk, megbeszéltük a házirendet, és elhelyezkedtünk a szobákban. Délután ellátogattunk a pottyandi műemlék-haranglábhoz; megszemléltük Pottyandot és környékét a magasból. Az erdei iskolába visszatérve szabadtéri játékokat játszottunk (métáztunk, számháborúztunk), az erdei iskolások rajzban számoltak be élményeikről. Este tábortűz mellett énekeltünk, játszottunk.

A második nap délelőttjén bejártuk a Fenyővize tanösvényt, és kirándultunk Bédbe. Ott szabadtéri játékokat tartottunk, közben megfigyeltük a bükkös élővilágát, rajzoltunk. Délután az erdei iskola udvarán szabadtéri játékokat játszottunk (ugróköteleztünk, métáztunk, hétköveztünk, zászlószerzőztünk). A nyílt napra meghívó plakátokat készítettünk. Az esti eső idején társas-játékokat játszottunk, az idei és a korábbi Természetismeret és népi hagyományok programról készített fényképfelvételeket illetve kivetített-kihangosított magyar népmeséket néztünk.

A harmadik nap délelőttjén tanulmányi sétára indultunk a Jegy-pataka fejébe. A hegyi kaszálóréten környezeti nevelési foglalkozást tartottunk, az erdőfoltban számháborúztunk. Délután az erdei iskola udvarán szabadtéri játékokat játszottunk: métáztunk, papírgolyó-csatáztunk, számháborúztunk. Kavicsokat festettünk, batikoltunk, rajzoltunk. Este népmeséket és (az igazi csillagképek hiányában) foszforeszkáló csillagképeket néztünk.

A negyedik nap délelőttjén a Muhar-tetőn kirándultunk. Környezeti nevelési foglalkozást tartottunk a lucfenyvesben. Építkeztünk a patakban. Gyakoroltuk a természetben rejtőzködés tudományát, számháborúztunk. Délután az erdei iskola udvarán nyílt napot tartottunk: szabadtéri játékokat játszottunk és kézműveskedtünk vendégeinkkel közösen. A foglalkozásokat számos helybéli felnőtt is megfigyelte. Együtt vacsoráztunk, majd tábortűz mellett énekeltünk és játszottunk. A vendégek távozását követően népmeséket néztünk.

Az ötödik nap délelőttjén becsomagoltunk, majd szabadtéri játékokat játszottunk. Kiértékeltük az erdei iskolában töltött hetet, elköszöntünk egymástól. Délután szabadtéri játékokat játszottunk és pancsoltunk a patakban a szülők érkezéséig.

A program eredményeként a tanulók megismerték Pottyand természeti és épített környezetét, a számháború, a méta, a zászlószerzés, a papírgolyócsata, a hétkövezés, a csoportos ugrókötelezés és bújócskázás játékokat, ízelítőt nyertek a magyar népköltészeti alkotásokból;tapasztalatokra tettek szert a kiscsoportban végzett munkával kapcsolatban; lehetőségük nyílt társas- és sportjátékokat gyakorolni;új ismerősökre tettek szert, elmélyítették korábbi barátságaikat.

Köszönetünket fejezzük ki Csíkszereda Önkormányzatának, hogy támogatta programunkat.

Mindennapok a római légióban
2011 július 5

- Kivonat Nemes István táborvezető beszámolójából -

Idén másodszor került sor a pottyandi Erdei Iskola Házban a Mindennapok a római légióban témájú nyári gyerekprogramra. A kísérleti szakaszából kilépett, tavaly már kipróbált programot ebben az évben kissé szellősített kiadásban próbáltuk lebonyolítani. Az információközlő előadások helyett több időt szántunk a közösségformáló és gyakorlati tevékenységekre. Az eredeti programban szereplő négy előadás helyett az információs anyagot két előadásba vontuk össze, a megmaradt két délelőttöt pedig a projektmódszert alkalmazva és a játékok idejét kitágítva töltöttük ki.

Az első nap bevezető előadás helyett inkább a csoportdinamika helyes útra terelésére és a közösségi kohézió megteremtésére szántuk a délelőttöt. Megírtuk a tábor törvénykönyvét és megszabtuk a szankciókat a szabálysértések esetére. A törvénykönyvet a gyerekek írták, ez hozzásegítette őket ahhoz, hogy később komolyan vegyék a szabályokat és a szankciókat önként, olykor nevetés kíséretében hajtsák végre. A délután folyamán két csoportban elkészítettük agyagból, fából és papírból egy római castrum makettjét, melyet vetítés is kísért és magyarázat a castrumok szerkezetéről.

A második és harmadik nap az alaphangot az előadások ütötték meg. Délután armaturát azaz fafegyverekkel való kiképzési gyakorlatot tartottunk, amelynek győztesét fűzfaágakból font „babérkoszorúval" tüntettük ki és centurióvá neveztük ki.

A harmadik nap délutánját az előző évben oly jól bevált taktikai játék töltötte ki, amelyet, a tavalyhoz hasonlóan újrázni kellett.

A negyedik napra tervezett stratégiai játék - egy római hadjárat elemeinek játékos ismétlése a táj bebarangolásával fűszerezve - igencsak sok fejtörést okozott az egész nap szakadó eső miatt. Ám este, az eső ellenére, a légiós csapat úgy döntött, mégiscsak hadjáratra indul.

Az utolsó napon vetélkedőt tartottunk, kiosztottuk a díjakat, babérral jutalmaztuk és római tisztekké neveztük ki, vagy előléptettük a heti feladatlap és csapatverseny győzteseit, levetítettük a tábor képeit, ami miatt majdhogynem lemondott az ebédről a társaság jó része. Megírattuk a szokásos kérdőíveket is amelyek alapján értékeltük a tábort.

Az esti programok is sikeresek voltak: főként a történelmi film tetszett, amire aztán ráépítettük a stratégiai játék sztoriját is, de a tábortűz is tetszett, a pingpong versenyen is részt vett majd mindenki.

Egyébiránt a nevelési célrendszer az individualizmus leépítésére irányult és azon tapasztalat kialakítására, hogy - akár a római légióban - a győzelem a közös erőfeszítés eredménye kell legyen és nem az egyéni voluntarizmusé.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Csíkszereda Önkormányzatának, hogy támogatta programunkat.Vidám hagyományőrző tábor Pottyandon

Vidám hagyományőrző tábor Pottyandon
Antal Orsolya 2010. augusztus 3.

Csíkszentdomokosi népdalokat, néptáncot, gyermekjátékokat, ügyességi játékokat tanulhatott a többnyire Csíkszeredából érkezett huszonegy résztvevő a Piribék - aprók tánca elnevezésű táborban.

„Hadd el, te kicsike,/ Mitcsináltál az este?/ Huncut vagy, tolvaj vagy,/ Még a májad sem igaz..." - felcsíki néptáncok és népi gyermekjátékok, kézműves foglalkozások köré szerveződött a Riehen Egyesület július utolsó hetén, Potyandon zajló tábora. Kipróbálhatták az olyan hagyományos népi kézműves technikákat is, mint az ostorfonás, gyöngyfűzés, karmantyúszövés vagy fakanálbáb-készítés.

„Voltak, akik késő este, mesehallgatás közben is szorgoskodtak, szőtték a tarisznyát" - mesélték a táborvezetők, Karda László és Karda Emőke. Hétfőtől péntekig délelőtt zajlott a tánc- és énekoktatás, délutánonként kézműveskedtek, kirándultak a környéken, de közkívánatra számháborúztak is - számoltak be. Csütörtök estére a helybéli gyermekeket is meghívták egy közös tánc- és énektanulásra, illetve bográcsos vacsorára.

„Az öreg zsidónak akkor vagyon jókedve,/ Mikor százforintos bankó van a zsebében...", „Elvesztettem zsebkendőmet,/ Megver anyám érte,/ Megkapták a szép legények,/ Csókot kérnek érte...", „Hadd el, te, kicsike,/ Mit csináltál az este..." - énekelték a táborozók és a vendégek a legismertebb felcsíki táncos játékok, a zsidós, gólyás, zsebkendős, seprűs-változtatós szövegét. Sok tehetséges gyermek van, jó lenne, ha a tábor után folytatnák a táncolást - mondta lapunknak Karda László, és erről magunk is megbizonyosodtunk a sajtó képviselő számára rögtönzött bemutatón.

Ez az első alkalom, hogy nyílt napot tartanak, de a nagy érdeklődésre való tekintettel - huszonha potyandi gyermek és fiatal jött el -, valószínűleg rendszeresíteni fogják. Búcsúzóul, a finom pityókatokány elfogyasztása után a vendégház szakácsnője által „titkos recept" alapján sütött mézes pogácsával kínálták az érdeklődőket. A Riehen Egyesület mellett Csíkszereda Polgármesteri Hivatala támogatta a programokat
        1 2 3        

    Látogatók száma: 693127
Designed by DirectWEB in 2008 ©