Hírek Képgaléria Sajtóvisszhang Támogatóink Vendégkönyv
Hu Ro De
 
ERDEI ISKOLA VENDÉGHÁZ         IDŐSEK KLUBJA        
HÍRLEVÉL


Riehen Egyesület

Csíki Hírlap, II. évf., 75. szám, 2007 Április 20

A Riehen Egyesület karitatív jellegű, humanitárius szervezet. Célja Csík gazdasági, szociális, kulturális fejlesztése, valamint a testvérvárosi kapcsolat kiépítése és fenntartása a svájci Riehen várossal.
- Alternatív nevelési, kulturális, művészeti tevékenységeket, táborokat, versenyeket, kiállításokat szervez és támogat.
- Célja az ökológiai nevelés, a turizmus, kirándulások, táborok, versenyek, expedíciók, erdei iskolák szervezése, támogatása.
- Az egyesület segíti a szociálisan hátrányos helyzetben lévő lakossági csoportokat.
Egyesületünk célcsoportját az idősek, valamint a gyerekek/diákok alkotják. Mindkét csoport esetében vannak kimondottan karitatív jellegű tevékenységeink (pl. pótnyugdíjak biztosítása, hátrányos helyzetű gyerekek ebédeltetése stb.). Ezeken kívül vannak szociális szolgáltatásaink, amelyek a célcsoportjainkat érintő általánosabban és ugyanakkor rejtettebben jelentkező hátrányokat igyekszenek csökkenteni (jog az aktív és méltóságteljes öregkorhoz, jog a színvonalas kiegészítő képzésekhez, szellemi és fizikai egészséghez, versenyképességhez).
A 2006-os évi legnagyobb beruházásunknak és egyben legnagyobb, legígéretesebb megvalósításunknak a pottyandi Erdei Iskola Vendégház megnyitását tekintjük. E kétcsillagos, újonnan épült ifjúsági szálló gyönyörű természeti környezetben, a Csíki-havasok lábánál található, Csíkszeredától 27 km-re. A vendégház céljai között szerepel megfelelő szállás, étkezés, környezet biztosítása gyerek-, ifjúsági és felnőtt csoportok számára, kikapcsolódás, szórakozás, tanulás, képzés helyszíneként. Ugyanakkor 1-8. osztályos gyerekek számára erdei iskola-hetekhez nyújt megfelelő feltételeket a naptári év minden időszakában. A vakációkban a Riehen Egyesület saját szervezésében 5-8. osztályos gyerekek számára ötnapos programajánlattal (környezetismeret, anyanyelvápolás, idegennyelv-elsajátítás stb.) egészíti ki mindezt.
Az elmúlt években (2005, 2006) az 1 %-os, illetve a 2 %-os felajánlásokból befolyt öszszegeket a pottyandi Erdei Iskola Vendégház építésére használtuk, 2005-ben 1217 lejt, 2006-ban 1592 lejt. A 2007-es 2 %-os felajánlásokból befolyó összeget a nyári vakációban diákok számára a vendégházban szervezett tapasztalati és élményszerű tanulást megvalósító programmodulok záróvetélkedőinek díjazására használnánk fel.

Riehen Egyesület (Asociaţia Riehen)
Cím: Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre út 140. szám
Telefon/fax: 0266-312479, 0266-311304. E-mail: office@asociatiariehen.ro.

Adóazonosítási szám (cod fiscal): 4866116
IBAN kód (cod IBAN): RO12 RNCB 0152 0423 5708 0001 Bank: Román Kereskedelmi Bank, Csíkszereda

 Határokon átívelő partnerség

Csíki Hírlap, I. évf., 43. szám, 2006 Szeptember 27

A Riehen Egyesület által épített pottyandi erdei iskola épületének szeptember 24-én tartott avatóünnepségén Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere a Riehen várossal folytatott testvérvárosi kapcsolat jelentőségéről beszélt, kihangsúlyozva, hogy az eddigiekkel ellentétben most már igazi partnerség jött létre a két település között.
Arról, hogy miképpen látja és ítéli meg a kapcsolatot a svájci testvérváros, Willi Fischer polgármestert, valamint Rolf Kunzot, a kapcsolattartásért felelős személyt kérdeztük az ünnepség után. A polgármester elmondta, a kezdeti együttműködés viszonylag egyoldalúnak bizonyult, hiszen a csíkszeredai Riehen Egyesület tevékenységeit kizárólag a rieheni önkormányzat finanszírozta. „Mi gyűjtöttük a pénzt, az egyesület pedig elköltötte" - részletezte Fischer, aki ugyanakkor kiemelte, hogy az elmúlt néhány évben számos pozitív irányú változást tapasztaltak a szervezet működésében, ami a partnerségi viszony megerősödését is eredményezte. „1995 előtt bizony számos probléma adódott az együttműködés terén" - említette a polgármester, arra célozva, hogy körülbelül tíz évvel ezelőtt a rieheni önkormányzat közel állt ahhoz, hogy végleg megszakítsa kapcsolatait csíkszeredai partnerszervezetével. „De mint mondtam, sikeresen áthidaltuk a problémákat, ennek köszönhetően teljes bizalom jellemzi kapcsolatunkat, mi több, Csíkszereda önkormányzatával is sikerült partneri viszonyt kialakítani" - nyomatékosította Fischer.
Rolf Kunz a kezdetektől Csíkszereda és Riehen közötti testvérvárosi kapcsolat éltetője. Bevallása szerint az elmúlt 16 évre visszatekintve soha nem volt olyan magas szintű együttműködés a két város között, mint manapság. Ennek bizonyítéka a most létesített pottyandi Erdei Iskola is, amelynek felépítésében Csíkszereda Önkormányzata is jelentős részt vállalt. Beszélgetésünk során Kunz kitért azokra a nehéz pillanatokra, amelyek az évekkel ezelőtti viszonyokat jellemezték. Mint mondta, a legnagyobb problémát az jelentette, hogy a partnerek nem tudták megérteni egymás szándékait: „Mi, rieheniek azt hittük, ha baráti, partneri társaságról beszélünk, az azt jelenti, hogy ezek a barátok együttes erővel fogják segíteni a várost. Sajnos, a Riehen Egyesület akkoriban úgy értelmezte a kapcsolatot, hogy barátok, akik segíteni fognak önmagukon és barátaikon.
Ez számunkra elfogadhatatlan volt, mert nem egy olyan szervezetet szerettünk volna támogatni, amely csak tagjai számára jelent segítséget, hanem egy olyant, amely a város közösségét, az öregeket, fiatalokat, gyermekeket egyaránt előtérbe helyezi." Amint a rieheni önkormányzat megbizonyosodott az együttműködés ellehetetlenedéséről, úgy döntöttek, megváltoztatják az egyesület vezetőségét annak reményében, hogy sikerül változtatni a helyzeten. „Nem volt túl demokratikus a megoldás, de szerencsére Borbáth Erzsébet és Kedves Zsuzsanna személyében megfelelő partnerekre találtunk" - részletezte Kunz. Ezek után már teljes bizalom övezte, és övezi jelenleg is, a Riehen Egyesülettel és Csíkszeredával való együttműködést. Ennek tapasztalható gyümölcsei a két évvel ezelőtt indított Idősek Napközis Klubja, valamint a most felavatott erdei iskola. „A jövőre tekintve egyik fontos célunk, hogy mind a két intézmény célszerűen működjön. Ugyanakkor gondoznunk is kell ezeket a létesítményeket, elő kell teremtsük a hosszú távú működéshez szükséges anyagiakat, hiszen azt szeretnénk, hogy ezek sokáig fennmaradjanak" - osztotta meg terveiket lapunkkal Rolf Kunz.

Rédai BotondFelavatták az Erdei Iskolát

Csíki Hírlap, I. évf., 41. szám, 2006 Szeptember 25
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.Erdei iskolát avatott a csíkszeredai Riehen Egyesület tegnap délelőtt a Csíkszentgyörgy községhez tartozó Pottyand faluban. Az intézménynek helyet adó épület elkészítéséhez két évvel ezelőtt kezdtek, a munkálatok alig néhány napja fejeződtek be.
Az átadási ünnepségen számos meghívott vett részt, köztük egy háromtagú küldöttség is a svájci Riehen városból, élükön Willi Fischer polgármesterrel. „Egy gyönyörű álom megvalósulásának ünnepén vagyunk" - mondta megnyitó beszédében Borbáth Erzsébet, a Riehen Egyesület elnöke, majd köszönetet mondott azoknak, akik valamilyen módon segítettek abban, hogy az erdei iskola eszméje életre keljen. Mint mondta, alternatív oktatási, turisztikai jellegű létesítményt hoztak létre, melyben reményeik szerint gyermekeknek és fiataloknak szánt minőségi, példaértékű tevékenységsorozat kezdődhet el. Willi Fischer, a Csíkszereda testvértelepüléseként ismert svájci Riehen város polgármestere örömét fejezte ki, hogy küldöttségével részt vehet ezen az ünnepségen. Szerinte a létesítmény felavatásával a tervezés, az építkezés időszaka lezárult, most jön a működtetés kialakításának szakasza, mely egyben a fenntartás problémáit hozza magával. A felszólalók közt volt Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere is, aki beszéde során kiemelte, hogy nem csak Riehen és Csíkszereda kapcsolatának tartalmas napjáról van szó, hanem egyben az egész Csíkország ünnepe is. A polgármester ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy majd a svájci testvérvárosból is érkeznek gyerekek, hogy megismerjék környezetünket és életmódunkat. György József, Csíkszentgyörgy község polgármestere ünnepi felszólalásában bevallotta, hogy két évvel ezelőtt többé-kevésbé hitetlenül fogadta az Erdei Iskola tervezetét, de az idő múlásával meggyőződött annak komolyságáról. Az ünnepség második felében a menasági hagyományőrző csoport rövid énekes összeállítással köszöntötte a résztvevőket, majd meglepetésként a svájci küldöttség is elénekelt egypár népdalt. A rendezvényt az ünnepélyes szalagvágás, majd az erdei iskola épületének megtekintése zárta.

Rédai BotondErdei Iskolát építenek

   Csíki Hírlap, I. évf., 25 szám, 2006 Szeptember 1

   Tevékenységének bővítését tervezi a csíkszeredai Riehen Egyesület.  

   Kedves Zsuzsanna ügyvezető és Borbáth Erzsébet elnök tájékoztatása szerint az eddigi karitatív és interaktív szociális szolgáltatások mellett iskolai oktatási és nevelési tevékenységek kiegészítését szolgáló programokat szeretnének életbe léptetni. Az egyesület vezetősége szerint az iskolákban zajló oktatási és nevelői tevékenység bizonyos mértékben válságban van, ennek hatására jelentkezett néhány évvel ezelőtt az alternatív képzési programok iránti igény. Ezt a hiányt hivatott pótolni a cselekvésre, tapasztalatgyűjtésre, gyakorlati tevékenységre összpontosító Erdei Iskola, melyet nyári rövid táborok, illetve hétvégi tevékenységek által szeretnének megvalósítani. A hangsúlyt két területre fektetik: természettudomány- és idegennyelv-oktatás, mindvégig szem előtt tartva az iskolákban tanultak gyakorlati alkalmazását, illetve a szükséges tananyag játékos elsajátításának fontosságát. Az erdei iskola helyszínének a Csíkszentgyörgy községhez tartozó Pottyand falut választották. Az intézménynek helyet adó épület elkészítésébe két éve kezdtek, a munkálatok összértéke meghaladja a 300 ezer lejt. Ennek jelentős részét a svájci Riehen város önkormányzata biztosította, a költségek egy bizonyos hányadát pedig Csíkszereda Polgármesteri Hivatala vállalta magára. „Az említett összegben nincs benne az a sok apró anyagi segítség, amit különböző cégek, illetve magánszemélyek nyújtottak nekünk.” – részletezte Kedves Zsuzsanna. A tervek szerint az ünnepélyes átadásra szeptember 23-án kerülhet sor.

    Rédai Botond
        1 2 3        

    Látogatók száma: 682790
Designed by DirectWEB in 2008 ©