CENTRUL DE ZI PENTRU VÂRSTNICi PROVIDENTIA relansează activitatea suspendată din cauza pandemiei Covid 19 începând cu data de 11 iulie 2022

posted in: Stiri, Stiri Providentia | 0

Foaie de informare pentru public din data de  11 iulie 2022

CENTRUL DE ZI PENTRU VÂRSTNICI PROVIDENTIA relansează activitatea suspendată din cauza pandemiei Covid 19, începând cu data de 11 iulie 2022

 

„Centrul de zi pentru vârstnici Providentia” funcţionează din 2004 în Miercurea Ciuc, și are ca scop ajutorarea  persoanelor singure și  în vârstă, care sunt în căutarea de soluții pentru depășirea singurătății.

Capacitatea centrului de zi este de 20 de persoane și când numărul solicitanților depășește acest număr, se formează mai multe grupe. Beneficiarii centrului de zi participă în rotație la programe, o săptămână grupa întâi, săptămâna următoare grupa a doua, săptămâna următoare grupa a treia etc.

Programul și serviciile săptămânale sunt întocmite și derulate de către personal specializat (asistent social, bucătar, șofer etc. ) pe baza nevoilor individuale ale beneficiarilor. Considerăm de o importanță majoră ca beneficiarii și personalul centrului de zi  să formeze o colectivitate cu o atmosferă familiară și plăcută.

 

Scopul/funcțiile programelor centrului de zi sunt:

 • consolidarea sentimentului de apartenență  la o comunitate
 • organizarea unor programe care sunt benefice pentru starea fizică și psihică a persoanelor  în vârstă
 • atenuarea singurătății și prevenirea  deteriorării drastice a sănătății
 • activarea, menținerea capacității mentale și fizice ale  vârstnicilor şi îmbunătăţirea stării de sănătate bazate pe autoîngrijire
 • asigurarea unui mediu prietenos, familiar

Activitățile desfășurate/Oferta de servicii al centrului de zi:

 • Activități în grup și activități individuale: gimnastică pentru menținerea capacităților motrice, excursii, plimbări colective, jocuri de societate, jocuri logice şi de memorie pentru întărirea capacității de concentrare, lectură, cântare, ascultarea muzicii, serbarea diferitelor evenimente (ex. zile de nașteri, onomastici, etc.), lucrul manual pentru menținerea aptitudinii de creativitate, discuții individuale
 • Masa de prânz cu trei feluri de mâncare
 • Transport la cerere (numai în aria orașului Miercurea Ciuc)

Program cadru de activitate săptămânal începând cu 11 iulie 2022:

Ora Luni Marți Miercuri Joi Vineri
7.30 – 9.00 Primirea vârstnicilor

/Discuții individuale

Primirea vârstnicilor

/Discuții individuale

Primirea vârstnicilor

/Discuții individuale

Primirea vârstnicilor

/Discuții individuale

Primirea vârstnicilor

/Discuții individuale

9.00-9.30 Transportul persoanelor la Centru de zi (la cerere și în funcție de capacitate) Transportul persoanelor la Centru de zi (la cerere și în funcție de capacitate) Transportul persoanelor la Centru de zi (la cerere și în funcție de capacitate) Excursii, plimbări în natură, sosire individuală

 

Transportul persoanelor la Centru de zi (la cerere și în funcție de capacitate)
 

9.30-10.00

 

Muzică și mișcare

 

Gimnastică

 

Jocuri de mișcare

Excursii, plimbări în natură  

Gimnastică

10.00-10.30  

Pauză de ceai

 

 

Pauză de ceai

 

Pauză de ceai

 

Excursii în natură

 

Pauză de ceai

10.30-12.00 Program de informare / Jocuri în grup

/ Jocuri logice și de memorie

 

Activități muzicale/ Cântare în grup/ Exerciții de memorie/ Lecturi Discuții tematice / Prezentări / Programe de îngrijire emoțională Excursii în natură/Activități de cunoaștere a mediului/ sau opțional programe individuale de mai jos Lucru manual/

Serbări onomastice

 

 

12.00-13.00

 

Jocuri de societate/ Ascultarea muzicii/ Revista presei

 

Jocuri de societate/ Ascultarea muzicii/ Revista presei

 

Jocuri de societate/ Ascultarea muzicii/ Revista presei

 

Jocuri de societate/ Ascultarea muzicii/ Revista presei

 

Jocuri de societate/ Ascultarea muzicii/ Revista presei

13.00-13.30 Prânz           Prânz Prânz Prânz Prânz
13.30-14.00 Transportul persoanelor la domiciliu (la cerere și în funcție de capacitate) Transportul persoanelor la domiciliu (la cerere și în funcție de capacitate) Transportul persoanelor la domiciliu (la cerere și în funcție de capacitate) Transportul persoanelor la domiciliu (la cerere și în funcție de capacitate) Transportul persoanelor la domiciliu (la cerere și în funcție de capacitate)
14.00-15.30 Odihnă după masă, activitate individuală recreativă Odihnă după masă, activitate individuală recreativă Odihnă după masă, activitate individuală recreativă Odihnă după masă, activitate individuală recreativă Odihnă după masă, activitate individuală recreativă

 

 

Condiţiile  de admitere, criterii de eligibilitate, înscrierea începând cu 11 iulie 2022

 • să fie pensionar, cu cel puțin 65 de ani impliniți
 • să aibă domiciliul în Miercurea Ciuc sau in împrejurimi
 • să nu sufere de boli contagioase sau psihice care pot afecta integritatea celorlalte persoane care fac parte din grup
 • să fie în posesia capacităților fizice și psihice care permit o existență cât de cât autarhică
 • la admitere nu există discriminare pe bază de sex, religie, apartenență etnică sau naționalitate

Înscrierea:

 • Persoanele care doresc să se înscrie, solicită în scris admiterea în Centrul de zi
 • Pentru înscriere, faza inițială, sunt necesare următoarele documente: cerere tip, copii după actul de identitate şi după cuponul de pensie
 • Locul înscrierii și obținerii cererii tip este sediul centrului de zi, la asistent social coordonator program, fiecare zi de lucru intre orele 12.00-13.00 (tel: 0738 859 939  )
 • După predarea cererii are loc o anchetă la domiciliu
 • După realizarea anchetei sociale și aprobarea cererii de către conducătorul furnizorului de servicii sociale, se completează și se semnează Contractul pentru acordarea serviciilor sociale, un angajament de plată, se prezintă o adeverință medicală cu mențiunea „apt pt. colectivitate” și se plătește contribuția pentru cel puțin o săptămâna în avans.
 • Contribuţia beneficiarilor este diferențiată în raport cu pensia lunară conform Tabel cu contribuții actual (vezi mai jos)
 • Se participă la o sesiune de informare inițială, certificată cu semnătură.
 • Ocuparea locurilor are loc în ordinea înscrierii, dacă este necesar se deschide o listă de așteptare.

 

În cazul întreruperii / retragerii în timpul săptămânii, din orice motiv, nu se va rambursa contribuția. Plata fracțională a săptămânii (cu excepția sărbătorilor oficiale) nu este posibilă. (excepție: situație de urgență, spital , anunțat cel târziu ziua anterioară la persoana de contact Centrul de zi)

Începând cu 11. iulie 2022 toți beneficiarii Centrului  de zi Providentia pot beneficia de meniu cu trei feluri de mâncare chiar dacă nu fac parte din grupul prezent pe săptămâna respectivă la Centru de zi.

 

Persoane care aparțin grupului prezent pe săptămâna respectivă , dar nu sunt prezenți, pot beneficia și ei de masă de prânz.

 

 

Adresă contact Centrul de zi pentru vârstnici Providentia:

Asociația Riehen/ Centrul de zi pentru vârstnici Providentia
sediu: Miercurea Ciuc, str.Zsögödi Nagy Imre, nr.140 cod poștal 530122, județul Harghita, România
web: www.asociatiariehen.ro

Persoana contact, asistent social nivel superior: Mészáros Zsófia, program cu publicul între orele 12:00-13:00

e-mail: meszaros.zsofia@asociatiariehen.ro, mobil: (0040) 0738-859939