Providentia Házirend

A Providentia Idősek Központjának célja: az idősek testi- és lelki egészségének erősítése, egy kortárs közösséghez való tartozás biztosítása.
A központot egymást váltva három csoport látogatja. A három csoport helyi keretprogramja, étkezése azonos.
 
Beiratkozás:
• A beiratkozás a jelentkezési lap alapján és a részhozzájárulás kifizetésével – legalább egy hétre -, a házirend ismeretében történik.
• A jelentkezés helye: a Providentia Idősek Központja, információs iroda (Zsögödi Nagy Imre utca, 140 szám, a Riehen Egyesület székhelyén).
• A helyek betöltése a jelentkezések sorrendjében történik, ha szükséges, akkor várólistát nyitunk.
 
A programban résztvevő idősek kötelezettségei:
• A heti hozzájárulás egy héttel előre történő kifizetése (határidő: előző hét csütörtök, 15 óra).
• Részvétel a központban zajló tevékenységeken vagy alternatív programokon.
• A tisztaság és a berendezési tárgyak épségének megőrzése.
• A benti tartózkodáshoz házicipő használata szükséges.
• Dohányozni csak az udvaron, vagy az erre kijelölt helyen engedélyezett.
• Ittas állapotban megjelenni, és/vagy szeszes italt behozni tilos.
• Az étkezési időt be kell tartani. Az étkezés kizárólag az ebédlőben történik, élelmet vinni a többi helyiségbe nem engedélyezett.
• Eltávozás a program ideje alatt csak indokolt esetben és a programvezető tudtával lehetséges.
• Váratlan esemény okozta hiányzást kérjük legkésőbb reggel 9 óráig bejelenteni a programvezetőnél, a 0740-323422 telefonszámon.
 
A tagság megszűnik:
• Kérésre
• Automatikusan, ha:
- Nem fizeti ki idejében a heti hozzájárulást
- A programvezető tudta nélkül elhagyja az intézmény épületét
- Egyszeri figyelmeztetés után is ittasan jelenik meg
- Ismételten zavarja a programot, társait
- Sorozatosan nem tartja be a házirendet

Különfélék:
Abban az indokolt esetben (pl. betegség, orvosi igazolással), ha egy teljes hetet hiányzik, az előre befizetett összeg áthelyezhető a következő periódusra. Ez esetben kérjük a központ tagjait, hogy mihamarabb értesítsék a programvezetőt! Az összeg áthelyezése legtöbb egy hónapig érvényes. Azután a befizetett hozzájárulás szociális célra fordítódik. Csonka hét esetén nem áll módunkban a befizetett összeg maradékának visszatérítése.

Stiri

CENTRUL DE ZI PENTRU VÂRSTNICi PROVIDENTIA relansează activitatea suspendată din cauza pandemiei Covid 19 începând cu data de 11 iulie 2022

Foaie de informare pentru public din data de  11 iulie 2022 CENTRUL DE ZI PENTRU VÂRSTNICI PROVIDENTIA relansează activitatea suspendată din cauza pandemiei Covid...

Mai Departe