Poteca tematică ,,Fenyővize" - Punctul 7 - Bălţi de topit cânepă

În trecut, sătenii au folosit inul şi cânepa pentru țesut textile. Pentru a obţine fibrele fine din ţesăturile lemnoase ale plantelor crude, le-au păstrat sub apă 7-14 de zile în funcţie de temperatura apei. După încetarea folosirii, bălţile părăsite s-au populat cu specii de plante şi animale de ape stătătoare. Dintre amfibieni putem observa broasca roşie de munte, broasca râioasă brună, broasca de iarbă, buhaiul de baltă cu burtă galbenă şi tritonul carpatic, adulţi şi mormoloci. Aici trăiesc larvele a mai multor specii de trihoptere, melci şi scorpioni de apă.