Poteca tematică ,,Valea Vasond" - Punctul 4 - CAPUL PÂRÂULUI BÉD

Creasta Muhar se ramifică din cumpăna de ape între valea Oltului şi valea Fiság. La vest este pârâul Aracs şi Drumul Fânului, pe care oamenii din Şoimeni transportau furajele de iarnă pentru animale de la fâneţele montane. Un pic spre nord putem observa forme de relief cu trepte, paralele cu curbele de nivel. Oare ce sunt acestea? (vechi terase arabile). Pe vreme frumoasă avem o privelişte minunată spre munţii satului Ciucsângeorgiu, Armăşeni şi spre valea pârâului Béd cu pădure de fag pe partea dreaptă. În acest punct poteca se îndreaptă spre est şi coborâm în valea pârâului Béd. În capul văii găsim un izvor. Apa lui este condusă într-un jgheab de lemn, şi folosită de către localnici pentru adăparea vacilor. În împrejurimi sunt păşuni cu tufişuri de măceş şi păduri de molid. Descoperim multe plante interesante de-a lungul drumului, cum este pălăria cucului, colţul lupului, soră-cu-frate, iar în bălţile de-a lungul drumului buhai de baltă cu burtă galbenă.