Poteca tematică ,,Valea Vasond" - Punctul 1 - COASTA GORUNULUI

Coasta de deal cu expunere sudică este un habitat special. Numele ei se referă la prezenţa de odinioară a gorunului (magh. cserefa). Această specie este una dintre cele mai enigmatice specii din Bazinul Ciucului. Cu mult timp în urmă era mult mai frecvent, multe toponime dovedesc prezenţa lui. Deşi nu putem vedea gorun, o multime de specii de arbori şi arbuşti foioase pot fi observate aici: măceşul, porumbarul, salba moale, frasinul. Şi vegetaţia erbacee este foarte bogată, specii tipice sunt inul galben, liliuţa rămuroasă şi trâmbiţa ciobanului.