Poteca tematică ,,Fenyővize" - Punctul nr. 6.1 - Flori sălbatice

Dacă ne plimbăm pe fâneţe în iunie, florile colorate aproape vibrează în jurul nostru. Fâneţele sunt printre habitatele cele mai bogate în specii. Cositul este una dintre puţinele activităţi umane, care se încadrează bine în procesele naturale. Specii de plante şi flori impresionante sunt ghizdeiul, clocoticiul, chimenul şi creţişoara.