Poteca tematică ,,Valea Vasond" - Oprirea nr. 5 - GURA PÂRÂULUI BÉD

Partea de jos a văii se lărgeşte şi pădurile sunt înlocuite de fâneţe. De-a lungul pârâului Fenyővize găsim zone mlăştinoase, habitate ale unor plante rare (bulbuc de munte şi ură). În iarbă se ascund şopârle de câmp. Colectaţi plante medicinale şi fiţi atenţi la toate vieţuitoarele. Unul dintre cele mai delicioase ceaiuri este ceaiul de oregano.
Înaintăm în continuare pe partea dreaptă a văii. De aici se vede deja Potiond şi Şcoala Pădurii. Dacă ne aflăm aici înainte de cosit, să înaintăm în şir ca să calcăm cât mai puţină iarbă!