Poteca tematică ,,Hágóbérce" - Punctul 9 - TĂIETURA LUPULUI (FARKASVÉSZ)

Părăsim creasta, care se află la sud de la Egret şi coborâm în valea pârâului Fenyővize. La sfârşitul verii putem vedea o mulţime de Gentianella pe vârful dealului. Tot aici trăieşte şi şopârla de munte şi vipera comună. Cum panta devine abrubtă, fâneaţa este înlocuită de o păşune cu multe tufişuri de ienupăr şi molizi înalţi. Pe locurile deschise putem vedea vulturica, tipic pe dealurile sudice, uscate. Pe partea de jos a pantei cu mult timp în urmă erau terenuri arabile. În zilele noastre aici sunt stâne. Puţin spre sud găsim mai multe izvoare, care sunt vizitate de mai multe animale, ca şi fluturele de ochi de păun de zi. La marginea pădurii putem observa alunarul, brumăriţa de pădure, auşelul cu cap galben, forfecuţa, sturzul de vâsc şi mierla gulerată.