Poteca tematică ,,Fenyővize" - Oprirea nr. 2 - Vegetaţia ruderală

În zonele perturbate în vegetaţie şi sol, în absenţa intervenţiei umane, buruienii se înmulţesc netulburat. Buruienii sunt plante ale căror prezenţă nu este dorită pe terenurile arabile şi în grădini. Cu comportamentul lor intruziv şi cu umbra lor reprimă plantele mai utile sau mai frumoase, sustrag apa şi nutrienţii de la ei.