Poteca tematică ,,Fenyővize" - Punctul 2 - Vegetaţia ruderală

În zonele perturbate în vegetaţie şi sol, în absenţa intervenţiei umane,buruienile se înmulţesc netulburat. Buruienile sunt plante ale căror prezenţă nu este dorită pe terenurile arabile şi în grădini. Cu comportamentul lor intruziv şi cu umbra lor reprimă plantele mai utile sau mai frumoase, sustrag apa şi nutrienţii de la ei.