Poteca tematică ,,Hágóbérce" - Punctul 6 - FÂNTÂNA PAZNICULUI (ŐRKÚT)

De la capul Drumului Săpat ne urcăm pe muntele Tomotul de Sus. De-a lungul drumului şi pe vârf putem observa ierburi tipic subalpine, a căror specie dominantă este ţăpoşica. Întâlnim şi alte specii: Gentianella, pătlăgina, merişorul, prunişoarele, unghia păsării, floarea semenicului, bunghişorul. Între Tomotul de Sus şi vf. Viscolul, nu departe de antenă, pe partea estică a crestei găsim un izvor denumit Fântâna Paznicului. Acesta era folosit de către paznicii de frontieră în urmă cu sute de ani. La fântână ne îndreptăm spre vest (stânga), şi lăsăm în urmă creasta Carpaţilor. Lângă drumul abrupt putem admira arţari bătrâni foarte frumoşi şi panorama de la Munţii Gurghiului până la Ceahlău.