Poteca tematică ,,Hágóbérce" - Punctul 3 - MUNTELE MIC

La sfârşitul coastei înguste este un vârf mai remarcabil numit Vârful Mic. Ajungând pe vârf o luăm spre dreapta, unde drumul nostru se îndreaptă spre nord-est pe pajiştea numită Pánteleke, care în acelaşi timp este capul râului Bőj. În această zonă găsim pajişti umede, care tot anul ne oferă ceva frumos, special de văzut. Găsim bulbuc de munte, stevie de munte, ură. La sfârşitul verii putem vedea extrem de multe flori de şopârliţă. Această floare ne însoţeşte pe tot parcursul plimbării.