Poteca tematică ,,Fenyővize" - Punctul 4 - Păsări, reptile

Păsări
Pe malul pârâului trăieşte codobatura de munte, care se hrănește cu insecte zburătoare, şi mierla de apă, a cărei hrană sunt larvele insectelor din pârâu. În tufişuri şi în pădure cloceşte mierla, sturzul cântător, măcăleandrul, pănţăruşul, silvia cu cap negru şi altele.

Reptile
În împrejurimile pârâului trăieşte şarpele de sticlă, şopârla de munte, şopârla de câmp, şarpele de casă şi pe marginea pădurii vipera comună. În multe cazuri şarpele de sticlă - fiind de fapt o sopârlă fără picioare - este confundat cu un şarpe şi este ucis. Şopârla de munte se suie pe plantele înalte unde face plajă şi vânează insecte.