Poteca tematică ,,Fenyővize" - Punctul 9 - Terenuri arabile

Satele din munţii Transilvaniei cu câteva decenii în urmă încă erau aproape autarhice. Hrana umană, furajele, chiar şi materialele prime ale îmbrăcămintelor au fost cultivate pe câmpuri. Principalele culturi au fost cerealele (grâu, secară, ovăz, orz) şi cânepa. Terasele dovedesc faptul că multe terenuri erau arate, chiar şi pe dealurile abrupte sau pe vârfurile de munte. În zilele noastre terenuri arabile se mai găsesc doar în apropierea aşezămintelor, cartoful fiind principala cultură agricolă a agricultorilor din zonă. Parcelele mici şi pestriţe cresc frumuseţea peisajului. Aici se folosesc relativ puţine substanţe chimice în agricultură. Datorită acestui fapt există o vegetaţie ruderală bogată în specii rare, protejate în Vestul Europei, cum sunt de exemplu macul de câmp sau nemţişorul.