Poteca tematică ,,Fenyővize" - Punctul 8 - Tufăriş de sălcii

Poate fi observată transformarea zonei cu tufişuri de salcie în crâng de salcie-arin cu copaci mai mari. Vegetaţia este formată din ierburi înalte lângă pârâu şi din speciile fâneţei din apropiere.